61506

วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดตรวจเยี่ยม-ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตตำบลไร่เก่า, ตำบลศาลาลัย, ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์