0806256003

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบฯ ร่วมกับสก.โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัดและหน่วยDHHU. ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีน FMD. ให้กับสมาชิผู้เลี้ยงโคนมและเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบภูมิความคุ้มกันโรคแท้งติดต่อ และทอสอบโรควัณโรคในโคนม ประจำปี 2560 ในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์