0806256004

วันที่  8  มิถุนายน  2560   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากลิงในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์