0806256005

วันที่  8  มิถุนายน  2560  ปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด ดำเนินการตรวจรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค พร้อมให้คำแนะนำด้านแนวทางการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีกที่สำคัญทราบรวม12 ราย

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์