0806256002

วันที่  8  มิถุนายน  2560   นายพิทยา คณะมะ ปศุสัตว์อำเภอหัวหินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และการให้บริการด้านการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ที่11 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร นายอำเภอหัวหิน เป็นประธาน

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์