0706256002

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายทรงพล วิมลสถิตย์ ปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย ตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกรในยามเย็น เป็นการออกกำลังกายและได้พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามเส้นทางที่ปั่นจักรยานผ่านไปเป็นระยะทางไป-กลับ ประมาณ 30 ก.ม.ทุกวันในเวลา 17.00 น.-19.00 น.

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์