164040

วันที่ 6 มิถุนายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก โดยนายไพลิน คณะรมย์ ปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ได้เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรณีมีเกษตรกรยื่นคำร้องขอสร้างโรงพักสุกรในพื้นที่ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์