70344219 2386996371627720 4845138364506046464 n

วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบโรงงาน หรือสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่1/2562 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมวางแนวทางการดำเนินงาน​ ให้คณะทำงานฯทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ทั้งโรงงาน​แปรรูป​ผลิตภัณฑ์​นม​ ศูนย์​รวบรวม​น้ำนม​ดิบและ​เกษตรกร​ผู้​เลี้ยง​โคนม​ด้วย

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์