70459157 2378466052480752 4946074824721039360 o

วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ สุกร แพะ นำผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์มาออกร้านร่วมงาน มหกรรมการท่องเที่ยว 101ปี ตลาดประชารัฐของดีเมืองประจวบคีรีขันธ์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ จ.ประจวบฯ

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์