69464699 2376077006052990 7203631148713377792 o

วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองโครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)ตามโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในพื้นที่ตำบลหนองพลับ 1 ราย และตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 13 ราย รวม 14 ราย

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์