69124717 2372370193090338 7214308763828748288 n

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขัน์โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ด้อยโอกาสที่ไม่มีเจ้าของ และมีเจ้าของ ในโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดบางปู หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวนสุนัข-แมวเข้ารับการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนเป็นสุนัขเพศเมีย 7 ตัว เพศผู้ 6 ตัว แมวเพศเมีย 3 ตัว เพศผู้ 5 ตัว รวม 21 ตัว

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์