69026744 2372375659756458 8616573443753639936 n

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ในเขตพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด จำนวนเกษตรกรทั้งหมด 9 ราย

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์