69132719 2370373126623378 1383472548737449984 n

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดสุกรจำนวน 1 ราย เพื่อตรวจหาไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ของฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงจากการประเมินในแอพลิเคชั่น E-smart+ รายสัปดาห์ และสุ่มเก็บตัวอย่างโดยวิธี Oropharyngeal swab ในสัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน (Backyard) จำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวนตัวอย่าง 40 ตัวอย่าง

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์