68838181 2368073863519971 6111888579904929792 n

วันที่ 23สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด ออกหน่วยบริการตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนองหมู หมู่ที่ 7 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขเพศผู้ จำนวน 3 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 17ตัว รวมสุนัข 20ตัว และแมวเพศผู้ จำนวน 11ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 41ตัว รวมแมว 52 ตัว รวมสุนัขและแมว 72ตัว เจ้าของสัตว์ 29ราย

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์