69376352 2366574907003200 950953961752363008 n

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แก่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์