69146274 2366575553669802 6500815447858872320 n

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.เมืองประจวบฯจ.ประจวบฯติดตามตรวจสอบตามข้อแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามข้อร้องเรียนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ฟาร์มเลี้ยงสุกรของนายทรงวุฒิ โพธิ์ระย้า ม1 ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบฯ

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์