68622408 2365816987078992 3075467450343489536 n

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์