68904227 2365100977150593 5615866620820848640 n

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน ออกตรวจเยี่ยมประเมินความเสี่ยงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และตรวจสุกรขุนก่อนออกใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ต่างจังหวัด ณ ฟาร์มขวัญใจ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่พบสัตว์ป่วยด้วยอาการและวิการของโรคระบาด

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์