68426174 2364370947223596 886710090046898176 n

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์