สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดตรวจเยี่ยม เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

0506256002วันที่ 5 มิถุนายน 2560   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดตรวจเยี่ยม เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ประจำอำเภอสามร้อยยอด พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์,แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์, ให้คำแนะนำการทำวัคซีนในสัตว์เลี้ยง ณ ม.6 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์