นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัดและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดย

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

0106256001วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัดและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ณ ศพก.อำเภอบางสะพานน้อย ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์การดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก โดยให้ความรู้ถึงประโยชน์ คุณค่าของน้ำนมรวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพโคนมของพี่น้องเกษตรกรโคนมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์่